Hayat Bir! | Blog

Hayatınıza renk katacak paylaşımlar!

Bir Tıbbı ?

Temelde tıbb bir medeniyetler mozayiğidir. Kültürlerin renklerini de içerir. Ancak uygulamalar ve isimlendirmeler açısından farkeden özellikleri vardır.

Mesela Çin Tıbbı geniş bir kültürel ve medeni bir mirastır. Ancak ait olduğu süzgeç Çin medeniyetine aittir. İçinde medeniyetler arasında yatay kullanılabilecek bazda vardır.

Diğer yandan Tıbbı Nebevi İslam Medeniyetinden doğmakla birlikte içinde o zamana kadar birikmiş öğeler de bulundurmaktadır. Disiplinler arasında farkeden unsurlardan biri insanın tanımı iken diğeri de hayatın tanımlanmasıdır.

Modern tıp ise kendi gelişmişliğine fazlaca prim verip yeni baştan sanki tıbbı oluşturacağını düşünmüştür. Teknolojik ilerlemeler insanların başını döndürmüş ve bilim adamlarını ilim adamı olmaktan biraz uzaklaştırmıştır. Modern tıp gerçek anlamda insanı tanımlayamadığı ve hayatın anlamını izah edemediği için tersine bir yol izlemektedir. Kendi aklına güvenerek insanı önce aklının yetebileceği küçük bölümler de inceleyecek ve umalım ki daha sonra künhüne erip insanın bütünlüğünü ve bir olan insanı anlayacak.

Tıbbi uygulamalarda temel sorun tedavi etmeye çalıştığınız insanı doğru anlamda tanıyabilmektir.

Bir Tıbbı Tıbbı Nebevi’nin izinde olan ve modern tıp uygulamalarının da farkında olan bir yaklaşımdır. Bir başka ifade ile bütüncül ve integratif bir yaklaşımdır.

Esas olarak uygulamaya Tıbbı Nebevi demek veya İslam Tıbbı demek terbiyeten haddimizi aşacağından Bir Tıbbı demek daha uygun oldu.

Bir Tıbbının genel olarak

Rejimental Terapi
Diyetoterapi
Farmakoterapi
Cerrahi

bileşenlerinden oluşur. Gelenekseldir ve binlerce yılın birikimini beraberinde getirir. Nebevi süzgeçten geçip insanın gerçeğini ve hayatın anlamını disiplinine dahil etmiştir.

Write a Comment

Your email address will not be published.

Egzersiz ve Nefes

Uygun seçilen egzersiz ve doğru nefes tekniği birlikte yapıldığında etkisi hızlı bir biçimde farkedilir. Nabzınızı …

Sağlık için bir kaç adım

1-Kötü yemek alışkanlıklarını bırak…kızartmalar, önüne uzatılan her yiyecek teklifi, işlenmiş et, rafine …

Hayat Bir! Ötesi de berisi de…

Bu dünyanın düzeni kendinden ibaretmiş gibi hissettirmeye çalışsa da aslında hayatımızda kesinti olmuyor. Şartlarda …