SUFİ KOÇLUK

“Sufi koçluk, sufi öngörü ve metodlarını kullanarak, insanlara hayatlarının önemli meselelerinde yardım eden ve yol gösteren koçluk yöntemidir.”

Bir nevi hayati felsefe danışmanlığı olan sufi koçluk, danışman ile danışan arasında açık, içten iletişime veya diyoloğa dayanır. Danışman danışanın düşüncelerindeki uyuşmazlık veya hataları ortaya çıkarmak için ve danışanın yaşamakta olduğu problemlerin arkasındaki temel felsefi sorunları sufi bakış açısı ile açığa çıkarmak için tasarladığı sorulardan sorar ve anlatılarda bulunur.

Bu sorgulama açık ve yargılardan beri olmalıdır. Danışman olan tüm soruların cevaplarını bilen biri olarak görülmemeli; burada mesele cevapları vermek değil, doğru soruları sormaktır. Eğer sorular efektif ve üretken ise, d

anışanın problemlerin altında yatan felsefi meselelerde kendisinin tam olarak nerede durduğunu idrak etmesine vesile olur. Doğru sorular kendini keşfe açılan kapılar gibidir; bunlar aynı zamanda danışanın kendinden bile sakladıklarını açığa çıkarmaya yardım edebilir.

Hayatın neresinde durduğumuz ile ilgili yetersiz ve şaşkın sorular çokça gereksiz gerilimlere neden olmaktadır. Sufi koç temel değerlerimizi, inanışlarımızı, prensiplerimizi ve değerlerimizi tanımlamamıza yardım eder. Eğer biz hakiki bizi bilirsek hayattaki yolumuz daha kolay ve doğru olacaktır.

Hayatı yönetmeyi farklı kademelerden görebilirsiniz: Bu hayatı yönetmek olabilir, yaşamı yönetmek olarak görebilirsiniz veya var olmayı yönetmek olarakta görebilirsiniz.

Sufi koç bu hayatı yaşayan sizi, sistem ile tanıştıracak,bu sistemde siz, sizin hayatınızı nasıl yaşayacağınızı size anlatacaktır. Size sorular soracaktır… Çünkü amaç keşfi yapanın ve idrak edenin siz olmasıdır. Bu tamamen

kişiseldir. Keşfi kim yapacak, nasıl biri, nasıl bir hayat kendisini bekler ve nasıl bir hayat yaşadı… Bunlar üzerinden açılım yapılacağından süreç tamamen kişiseldir. Birebirdir. Bir için birdir…

Egzersiz ve Nefes

Uygun seçilen egzersiz ve doğru nefes tekniği birlikte yapıldığında etkisi hızlı bir biçimde farkedilir. Nabzınızı …

Sağlık için bir kaç adım

1-Kötü yemek alışkanlıklarını bırak…kızartmalar, önüne uzatılan her yiyecek teklifi, işlenmiş et, rafine …

Hayat Bir! Ötesi de berisi de…

Bu dünyanın düzeni kendinden ibaretmiş gibi hissettirmeye çalışsa da aslında hayatımızda kesinti olmuyor. Şartlarda …