Kurumsal Danışmanlık

Kurum ve kurum çalışanları ile ilişkileri üzerine danışmanlık

Kurumsal tipoloji

Kurumlara verilen desteği, onların temel katma değeri olan insan üzerinden veririz. Ancak sadece insan faktöründen bakmayız. Çünkü yapılan işlerinde tipolojik özellikleri vardır. Bu açıdan insan ve yaptığı iş veya hizmet etkileşim halindedir.

Kurum içerisinde çalışanların birbirileri ile olan ilişkilerinin sağlığı kurumun genel sağlığını belirler. bireysel iletişimlerde olan sorunlar veya görevi kendisine uygun olmayan bir yönetici altında çalışanların nasıl etkilenecekleri kurumun verimini derinden etkileyecektir.

EK BİLGİ

Ortak | Yönetici

Ortaklık önemli bir birlikteliktir. Evliliğe benzer. Evlilikte mutluluk nasıl eşlerin uyumuna ve dengeli ilişkiye bağlı ise aynısı kurumlardaki ortaklar arası ilişkilerde de geçerlidir. 

Ortaklarınızı tanımalısınız, onların özelliklerini bilmelisiniz ki beklentilerini, karar alma dinamiklerini, nelere çok önem verdiklerini, olmazsa olmazlarını anlayabilesiniz. Genellikle ortaklıklar kurulurken bu saydıklarımız göz önüne gelmez. Başlangıçta hemen herşeye katlanılabilir gibi gelebilir. Oysa çok uzun olmayan bir ileri zamanda ortakların ağzındaki ile karnındaki farklılaşmaya başlar.

EK BİLGİ

Kurumsal Akıl ve Duygu!

Kuruma yardım etmek istediğinizde onu tanıyor olmanız yerinde olur. Aksi durumda tanımadığınız veya kavrayamadınız bir konu veya oluşum hakkında görüş bildirir olursunuz. 

Danışan danışmanının mental ve psikolojik kesitine göre destek alır. Temperamental olarak tanımlanan kurum modeli üzerinden hareketle yapılan tanımlar vasıtası ile kurumun yapılan tanımlardaki durumuna getirilmesi amaçlanır. Özellikle psikolojik destekte bunu ağırlıkla kullanırız. Kurum yapısına göre kurum aklı çok kritik önemde olabilir.

EK BİLGİ

Kurumsal diyet

Kurumsal yapıyı ayakta tutan sistemin ihtiyaçları...

Diyet entegre bütünlüğü devamlı çalışır ve dengede tutmak için sistemin ihtiyaç duyduğu, bütünlüğünü var ve devamlı kılan ihtiyaçlarındandır. Kişilerin diyetik ihtiyaçları onların kişisel özelliklerine göre değişir. Aynı şekilde tüzel kişilerinde ihtiyacı ortaya çıkışlarındaki dinamiği gelişerek devam ettirmek için ona uygun olmalıdır. 

Mesela hızlı tepkiler vermesi gereken bir tüzel kişiliği buna hazır tutmak için ona göre beslemeniz ve altyapısını ona göre dinamik tutmanız gerekir. 

Kurumunuz nasıl nefes alıyor hiç düşündünüz mü? Hızlı tepki vermesi gereken kurumun nefesi de hızlıdır. Ancak sağlığı da risk altındadır. Onu dinç ve dinamik tutmalısınız...

EK BİLGİ

İnsan kaynakları

Kurumlarda insana yatırım önemli bir kalemdir. Ayrıca kurumun tüzel olarak ayakta kalmasını sağlayan da insan faktörüdür. Kurum açısından insana yapılan yatırım maliyetlidir ve kaynaklardan sayılır.

O zaman kaynağın kalitesi ve size sağladıklarının da verimli olmasını arzu edersiniz. Organizasyon yapınızdaki durumu inceleriz, kişileri inceleriz, daha sonra istediğiniz konudan konuşabiliriz.

Alınacak üst düzey bir yöneticinin verimliliğinin ne kadar olabileceği veya hangi açılardan uygunluk eksikliği doğabileceği veya tanımlanan göreve kişisel olarak uyumlu olup olmadığını atama yapmadan önce bilseniz ve ona göre bir atama yapsanız kurum için ne kadar kritik olur du değil mi?

EK BİLGİ

Sufistik kurum!

Kurumun kişiliğininin değişik yüzleri vardır. Bunlardan biri müşterilerine dönük olan yüzüdür. Şirketin kaynaklarındandır. Müşteri yok ise şirkette yok diyebiliriz. Diğer bir açıdan bakışla da müşterilerin kıymeti ebeveynlerin çocukları gibi olmalıdır. Çünkü onun geleceğini teminat altına almasına yardımcı olacaktır.

O zaman müşteri ile kurum arasındaki ilişkileri her ikisininde özelliklerine göre belirlemek gerekir. Müşterisi için nelerin önemli olduğunu anlamak gerekir ki sizin bunlara nasıl hitap edebildiğinizi görebilelim. 

EK BİLGİ

Eğitim kurumuna danışmanlık

  • Öğrenci değerlendirme|takip
  • Eğitim kurumu insan kaynakları
  • Eğitimci Değerlendirme | ilişkiler
  • Veli – Öğrenci ilişkileri
  • Eğitim kurumu insan kaynakları

EK BİLGİ

Kurumsal Detoks!

Kurumun fiziki ve enerjetik çalışan sistematiğinin devamlı sağlıklı ve dengede olmasına yardım edecek olan uygulamalardır.

Kurumsal yapılarda aynen insanda olduğu gibi organizasyon sistemindeki çarpıklıklar, organizasyondaki kişi ve görevlerin uyumsuzluğu, organizasyondan ve kişilerden kaynaklanan iletişim sonunları ve ürün veya hizmetlerin veya pazarlamanın kendi içindeki uyumsuzluklar sonucunda kurumun organizasyon yapısında ve kişilerde hatta ürün ve hizmetlerde hazımsızlık benzeri sonuçlar oluşur ve kurum beklenen yararları elde edemez.

EK BİLGİ

Egzersiz ve Nefes

Uygun seçilen egzersiz ve doğru nefes tekniği birlikte yapıldığında etkisi hızlı bir biçimde farkedilir. Nabzınızı …

Sağlık için bir kaç adım

1-Kötü yemek alışkanlıklarını bırak…kızartmalar, önüne uzatılan her yiyecek teklifi, işlenmiş et, rafine …

Hayat Bir! Ötesi de berisi de…

Bu dünyanın düzeni kendinden ibaretmiş gibi hissettirmeye çalışsa da aslında hayatımızda kesinti olmuyor. Şartlarda …