Kurumsal Akıl ve Duygu

Kurumsal entegrasyonun vektörel toplamı...

Kuruma yardım etmek istediğinizde onu tanıyor olmanız yerinde olur. Aksi durumda tanımadığınız veya kavrayamadınız bir konu veya oluşum hakkında görüş bildirir olursunuz. 

Danışan danışmanının mental ve psikolojik kesitine göre destek alır. Temperamental olarak tanımlanan kurum modeli üzerinden hareketle yapılan tanımlar vasıtası ile kurumun yapılan tanımlardaki durumuna getirilmesi amaçlanır. Özellikle psikolojik destekte bunu ağırlıkla kullanırız. Kurum yapısına göre kurum aklı çok kritik önemde olabilir. 

Kurumlara verilecek Mental ve duygusal  danışmanlığı temel olarak: ” Sufistik görüş ve metodları kullanarak, kurum ve kurumun hayatındaki önemli meseleler üzerinde düşünmeye yardım etmek” şeklinde söyleyebiliriz. Kurumun  mental ve psikolojik olarak bütünlüğü kavraması gerektiğinde veya gerek mental gerekse psikolojik durumlarında takıldığı veya şikayet ettiği konuların çözümünde gerekli görülebilir. Bazı durumlarda kurumun kendisini içerden çözmesi ve alt bireylerin kurumun aklını ve duygularını idrak etmesi gerekir. 

Kurumların iki boyutu vardır. Fizik ve enerjetik boyutlar. Kurum yapısı içinde dolaşan enerjinin olduğunu idrak edersek, o zaman onun bu yapısına da destek olunması gerekeceğini görürüz. Kurum entegre bir bütündür. Fizik veya enerjetik bedende ortaya çıkacak durumları da birbirinden ayıramayız. Her iki yönden de destek verebiliriz.

 

MentalPress

MentalPress

Egzersiz ve Nefes

Uygun seçilen egzersiz ve doğru nefes tekniği birlikte yapıldığında etkisi hızlı bir biçimde farkedilir. Nabzınızı …

Sağlık için bir kaç adım

1-Kötü yemek alışkanlıklarını bırak…kızartmalar, önüne uzatılan her yiyecek teklifi, işlenmiş et, rafine …

Hayat Bir! Ötesi de berisi de…

Bu dünyanın düzeni kendinden ibaretmiş gibi hissettirmeye çalışsa da aslında hayatımızda kesinti olmuyor. Şartlarda …